Informatietechnologie en communicatietechnologie is een werkgebied dat zich bezighoudt met computers en de technologie daar achter. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databases en websites.

Het Ruimtelijk Planbureau definieert IT en ICT op de volgende manier: Onder informatietechnologie worden hardware-, softwareproducten en diensten verstaan. Onder communicatietechnologie worden communicatieapparatuur- en diensten gerekend.

Het onderscheid tussen IT en ICT is in de loop van de jaren vervaagd. Aanvankelijk, bijvoorbeeld in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, werden de computer en zijn software tot IT gerekend. Tot de ICT behoorden modems, netwerken en datacommunicatieprotocollen en zodoende ook een wezenlijk deel van de toenmalige telefonie.

Door de groei in de snelheid van internet is het onderscheid tussen verschillende datastromen kleiner geworden: telefonie vindt niet alleen meer via telefoonkabels plaats, kabeltelevisie niet alleen maar via televisiekabels en radio wordt niet uitsluitend via de ether verzonden. Al deze kanalen worden inmiddels ook voor digitale datastromen gebruikt. De computer als stand-aloneapparaat heeft daarentegen aan betekenis verloren en zodoende ook het onderscheid tussen IT en ICT.

De woorden IT en ICT zijn initiaalwoorden en worden daarom zonder punten geschreven. De juiste spelling volgens het Groene Boekje is in hoofdletters. In een aantal vakpublicaties (zoals Computable) wordt ICT in kleine letters geschreven, dus als 'ict'.